Громадська організація «Варта життя» (далі – Організація)  є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

Найменування Організації українською мовою:

Повне найменування:

 

Скорочене найменування:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ВАРТА ЖИТТЯ»

ГО «ВАРТА ЖИТТЯ»

Назва Організації іноземною мовою:

Повна назва

російською мовою:

 

 

 «СТРАЖА ЖИЗНИ»

англійською мовою:  «GUARD OF LIFE»
Скорочена назва

російською мовою:

 

«СТРАЖА ЖИЗНИ»

англійською мовою: «GUARD OF LIFE»

 

Головна мета діяльності Організації – пропагування цінностей сім’ї та життя людини як найбільші загальнолюдські цінності; захист сім’ї як фундаментальної державної інституції, захист життя від зачаття до природної смерті. Допомога сім’ям. Допомога жінкам, які в період вагітності опинились в кризовій ситуації.

Основними напрямами діяльності Організації є:

1. проведення навчань (лекцій, семінарів, конференцій, форумів тощо) на сімейну тематику з метою зміцнення української сім’ї;

2. організація і проведення заходів, спрямованих на піднесення значення сім’ї в суспільстві і в житті кожної окремої людини, а також сприяння ставлення суспільства до життя, як однієї з головних цінностей і природного права кожної людини;

3. сприяння моральному, культурному та духовному відродженню народу України на засадах патріотизму, гуманності, братерства та солідарності;

4. популяризація ідеї милосердя, доброти і співчуття у суспільстві;

5. розвиток особи на засадах загальнолюдських цінностей, християнської етики і моралі;

6. поширення гуманітарної, душеопікунської, психологічної та просвітницької роботи серед жінок, чоловіків та дітей;

7. впровадження душеопікунських структур, консультативних центрів для сім’ї та центрів психологічної допомоги;

8. надання допомоги (в т.ч. гуманітарної) постраждалим внаслідок неправомірних дій поліції, з боку агресивно налаштованих осіб та угрупувань, а також допомога у разі нещасних випадків особам, які опинились в складних життєвих обставинах або потребують захисту в надзвичайних ситуаціях, а також територіальним громадам, державним і комунальним установам, закладам та організаціям, юридичним особам приватного права для захисту їх законних інтересів;

9. сприяння добровільній, безкорисливій, соціально спрямованій, неприбутковій діяльності, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги;

10. інформаційна та соціально-просвітницька діяльність;

11. сприяння в організації проведення психологічних та юридичних консультацій, соціально-психологічних тренінгів для населення;

12. участь у формуванні державної політики України у сферах, які відповідають меті діяльності Організації.

Рахунок Організації у ПриватБанку: