Народний депутат України Святослав Юраш оголосив про створення міжфракційного об’єднання Intermarium

Криваві землі, Боже ігрище…
Як тільки не називали наш багатий і такий бажаний усіма Європейський рубіж.
Але так було не завжди. Історія дарує нам й приклади нашої єдності які породили численні тріумфи Європи в наших спільних століттях.
Час згадувати і перероджувати краще.
І ми не самі. Польща, наша вражаюча західна сестра є першою в цьому, як і в численних інших досягненнях. Та й наші балтійські, дунайські, балканські та деякі кавказькі браття по історії розділяють цю перспективу. Розпочинають громадські, політичні, публічні, економічні та навіть воєнні інституції щоб наша спільна мрія стала реальністю. Настав час приєднатись до цих процесів й найвищому органу української влади –

Верховна Рада України

.

Тому ми створюємо міжфракційне об‘єднання Intermarium. До нього доєдналась парламентська більшість, понад 230 депутатів. Якщо б довше збирали, то, впевнений, що побили б й інші наші парламентські рекорди.
Метою міжфракційного депутатського об’єднання є долучення України до проекту єднання країн ширшого центрального і східного європейського регіону Intermarium (Міжмор’я) та роботу над політично-економічним, ціннісно-культурним та воєнно-оборонним єднанням нашого регіону. Щоб, як і в нашій спільній історії, ми будувати й XXI століття разом.
Рада об‘єднання складатиметься за парламентським пропорційним принципом та з участю всіх парламентських сил які підтримують саме західне єднання регіону 😉
Dmytro Natalukha
Лариса Білозір
Тарас Батенко
Леся Забуранна
Михайло Цимбалюк
Sofiya Fedyna
Олександр Завітневич
Оксана Савчук
Юлія Овчинникова
Олександр Мережко
Ірина Верещук
Yulia Klymenko
Секретарем цієї Ради та об’єднання буде Ваш Покірний Слуга.
Як то казав Кобзар – кохайтесь чорнобриві, та не з тими за кого фейсбук банить 😉
P.S. Світлина з прекрасних минулорічних польсько-україно-балканських пригод.
Międzymorze
Krwawe ziemie, Boży plac zabaw…
Jak tylko nie nazwali naszą bogatą i tak pożądaną przez wszystkich europejską granicę.
Ale nie zawsze tak było. Historia daje nam również przykłady naszej jedności, która dała początek wielu triumfom Europy w naszych wspólnych stuleciach.
Czas lepiej zapamiętać i zregenerować się.
I nie jesteśmy sami. Polska, nasza imponująca zachodnia siostra, jest w tym pierwsza, podobnie jak w wielu innych osiągnięciach. Ale nasi bałtyccy, naddunajscy, bałkańscy, a nawet niektórzy kaukascy bracia w historii podzielają tę perspektywę. Aby urzeczywistnić nasze wspólne marzenie, powstają instytucje publiczne, polityczne, gospodarcze oraz wojskowe. Zbliżamy się ku temu, aby najwyższy organ władzy ukraińskiej, Rada Najwyższa, włączył się w te procesy.
Dlatego tworzymy zespół parlamentarny Intermarium. Dołączyła do niego większość parlamentarna, licząca ponad 230 posłów. Gdybyśmy zbierali dłużej, jestem pewien, że inne nasze zapisy parlamentarne zostałyby pobite.
Celem międzyfrakcyjnego związku posłów jest zaangażowanie Ukrainy w projekt zjednoczenia krajów szerszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej Międzymorza oraz praca nad jednością polityczno-gospodarczą, wartościowo-kulturową i militarno-obronną naszego regionu. Że podobnie jak w naszej wspólnej historii razem buduwalibyśmy XXI wiek.
Rada zespółu zostanie utworzona zgodnie z zasadą proporcjonalności parlamentarnej i przy udziale wszystkich sił parlamentarnych wspierających zachodnią jedność regionu;)
Dmytro Natalukha
Larysa Bilozir
Taras Batenko
Lesya Zaburanna
Mykhailo Tsimbalyuk
Sofia Fedyna
Oleksandr Zavytnevych
Oksana Savchuk
Julia Ovchynnikova
Olexandr Merezhko
Iryna Vereshchuk
Yulia Klymenko
Sekretarzem tej Rady i całego zespółu będę autor tego postu.
Jak powiedział Kobzar – kochajcie, czarnobrewki,
ale nie z tymi, których Facebook nazywać zakazuje;)
P.S. Zdjęcie ze wspaniałych przygód polsko-ukraińsko-bałkańskich ubiegłego roku.