«Гендер» і «стать»

Природних статей є дві: чоловічість і жіночість, які є очевидними природними способами існування людської особи. Тому сім’я заснована на союзі чоловіка й жінки, на їхній здатності любити, на їхніх відмінностях – статевих, духовних і тілесних, завдяки яким вони можуть дарувати себе одне одному. І ця здатність в любові віддавати себе одне одному нерозривно пов’язана з їхньою плідністю. Це підтверджується доцільністю будови їхніх дітородних систем. Вони призначені одне для одного, і вони є плідними, тому ніхто, маючи здоровий глузд, не стане заперечувати зв’язок плідності з будовою чоловічості й жіночості, їхньою здатністю об’єднуватися в шлюбі і статевому співжитті.

Англійське слово gender похідне від латинського genus, що означає «граматичний рід». Хоча в англійській мові є тільки один артикль the [чи неозначений a], який не дає розрізнення граматичного роду, то все ж у ній є особові займенники he, she, та it, які за своїм змістом дозволяють групувати іменники у три граматичних роди: masculinum, femininum та neutrum. Останній перекладається як «жоден з двох». Саме через оце «жоден з двох» термін «ґендер» виявився потрібним для гомосексуального руху: адже під поняття «жоден з двох» можна підвести будь-що, що відхиляється від природної чоловічості й жіночості.

Таким чином свідомо здійснюють грубу помилку: неправомірне перенесення терміну з граматики в сексологію та соціологію.

З 1994 року, на Міжнародній конференції з народонаселення в Каїрі агресивні феміністки почали впроваджувати цей термін в міжнародний слововжиток, витісняючи ним поняття «sex», тобто «стать». Це було їм потрібно, щоби поширювати неправдивий погляд, наче гомосексуальна поведінка є «просто іншою», – ніби роль, яку можна довільно грати. Такий підхід не має нічого спільного з боротьбою за права та рівність жінок: навпаки, він руйнує само поняття жіночості, трактуючи жінку як безстатевий організм, який може довільно відігравати будь-яку соціальну чи сексуальну «роль». На противагу до цього, для визнання гідності та рівноправності жінки поняття «ґендер» не потрібне!

Поняття «ґендер» і відповідна до нього стратегія впроваджуються і в Україні. Зокрема, в Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р в Додатку до якого під назвою «План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» є вже формулювання: «впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування» (п. 100).

Дана позиція погіршує демографічну ситуацію, а це загрожує національній безпеці країни: «трансгендерні люди» є неплідними, а приріст населення є важливим національним ресурсом. Людський ресурс є найважливішим, тому основою держави повинна бути природна плідна сім’я.

Поширення теорії «ґендеру» призводить до дискримінації нормальних сімей, нормальної, здорової гетеросексуальної орієнтації: надати трансгендерним формам співжиття права, які належать виключно сім’ї, означало би дискримінувати сім’ю.

Тому громадяни, які ще сповідують традиційні цінності, повинні чинити здоровий спротив та відстоювання своїх природних прав. Потрібно чітко прослідковувати, де і як ті тенденції виявляються на телебаченні, в пресі, Інтернеті. Моніторити, які нові законопроєкти ВР та підзаконні директиви Кабміну і міністерств з’являються на цю тему, і бити на сполох, створювати асоціації батьків, які б хотіли відстояти здорове шкільне і соціальне середовище для своїх дітей. І Церкви та релігійні організації теж повинні бути чуйними і протидіяти.

Петро Гусак, кандидат філософських наук,

Український Католицький Університет